Masz pytanie?Google
 Wspieramy akcje:
Statystyka:
Połączyłeś się z adresu :
50.16.107.222.

Twój host: ec2-50-16-107-222.compute-1.amazonaws.com

  odwiedzin od 2014r : 62436
  dzisiaj: 12
  on-line: 2
  strona istnieje: 3851 dni
  ładowanie: 0.046 sek

Strona główna

Zaproszenie dla rodziców, opiekunów prawnych, nauczycieli na spotkanie z cyklu:

"POROZMAWIAJMY O RÓŻNYCH OBLICZACH AUTYZMU, BO... RAZEM ŁATWIEJ I SKUTECZNIEJ"

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. J. Twardowskiego w Konarzewie w dniu 18 kwietnia 2016 r.

P L A K A T

_________________________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DZIECI, U KTÓRYCH STWIERDZONO SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W NAUCE – KLASA TERAPEUTYCZNA

Zainteresowani rodzice proszeni są o kontakt ze szkołą oraz poradnią w celu wydania opinii w sprawie objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej.

 

____________________________________________________________________________________________________
 
Decyzją z dnia 29 lipca 2015 r. (WOSiP.552.4.2015) Wielkopolski Kurator Oświaty wskazał Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Krotoszynie jako właściwą, w której Zespoły Orzekające wydają orzeczenia i opinie dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem.
    Misją Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krotoszynie jest pomoc dzieciom przedszkolnym i szkolnym oraz młodzieży uczącej sie w rozwiązywaniu problemów związanych z poprawną wymową, osiągnieciem dojrzałości szkolnej, nauką szkolną, rozwojem osobowości, funkcjonowaniem w rodzinie, szkole i grupie rówieśniczej oraz pomoc osobom odpowiedzialnym za wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży, czyli rodzicom i nauczycielom.

Zgłaszając sie do naszej poradni uzyskasz:

 • poradę psychologa, pedagoga, logopedy
 • diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną (w tym dzieci romskich)
 • pomoc w pokonywaniu trudności w uczeniu się
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, wychowawczych i innych
 • pomoc w wyborze kierunku dalszego kształcenia, szkoły ponadgimnazjalnej, kierunku studiów
 • możliwość wstępnej diagnozy wzroku i słuchu dziecka

 

Prowadzimy także :Badanie

 • "Szkołę dla Rodziców i Wychowawców" - cz. I, II, III
 • terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, przy użyciu sprzętu EEG-Biofeedback
 • sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli
 • procesowe wspomaganie szkół i przedszkoli
 • wspólną pracę dla nauczycieli i rodziców w modelu budowania strategii pomocy dziecku z zaburzeniami zachowania
 • różne formy wsparcia grupowego dla dzieci/uczniów, rodziców i nauczycieli

 

Pomocy udzielamy:

 • dzieciom do 3 roku życia
 • dzieciom przedszkolnym
 • dzieciom i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 • rodzicom
 • nauczycielom