Masz pytanie?


BIP Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Krotoszynie

 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji Publicznej


Google
 Wspieramy akcje:
Statystyka:
Połączyłeś się z adresu :
34.228.30.69.

Twój host: ec2-34-228-30-69.compute-1.amazonaws.com

  odwiedzin od 2014r : 2747
  dzisiaj: 69
  on-line: 1
  strona istnieje: 4586 dni
  ładowanie: 0.087 sek

Strona główna

Informujemy, że w dniu 14.12.2018 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  będzie nieczynna, gdyż obchodzimy tego dnia Jubileusz 50-lecia Poradni

.............

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Krotoszynie – TRWA NABÓR

Grupa I – uczniowie kl. I – III szkoły podstawowej (do 10 osób)

Grupa II – uczniowie kl. IV – VI szkoły podstawowej (do 10 osób)

Grupa III – uczniowie kl. VII – VIII szkoły podstawowej (do 10 osób)

Zajęcia skierowane są dla dzieci i młodzieży, które przejawiają trudności w funkcjonowaniu społecznym i/lub emocjonalnym.

Osoby zainteresowane w/w zajęciami proszone są o kontakt z PPP w Krotoszynie.

Nabór jest ciągły. Grupa ma charakter otwarty.

.............

Uwaga

Informujemy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krotoszynie zmieniła siedzibę. Aktualnie nasza placówka mieści się w Krotoszynie przy ul. Floriańskiej 10
.

.............
 

 

 

Decyzją z dnia 29 lipca 2015 r. (WOSiP.552.4.2015) Wielkopolski Kurator Oświaty wskazał Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Krotoszynie jako właściwą, w której Zespoły Orzekające wydają orzeczenia i opinie dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem.
    Misją Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krotoszynie jest pomoc dzieciom przedszkolnym i szkolnym oraz młodzieży uczącej sie w rozwiązywaniu problemów związanych z poprawną wymową, osiągnieciem dojrzałości szkolnej, nauką szkolną, rozwojem osobowości, funkcjonowaniem w rodzinie, szkole i grupie rówieśniczej oraz pomoc osobom odpowiedzialnym za wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży, czyli rodzicom i nauczycielom.

Zgłaszając sie do naszej poradni uzyskasz:

 • poradę psychologa, pedagoga, logopedy
 • diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną (w tym dzieci romskich)
 • pomoc w pokonywaniu trudności w uczeniu się
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, wychowawczych i innych
 • pomoc w wyborze kierunku dalszego kształcenia, szkoły ponadgimnazjalnej, kierunku studiów
 • możliwość wstępnej diagnozy wzroku i słuchu dziecka

 

Prowadzimy także :Badanie

 • "Szkołę dla Rodziców i Wychowawców" - cz. I, II, III
 • terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, przy użyciu sprzętu EEG-Biofeedback
 • sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli
 • procesowe wspomaganie szkół i przedszkoli
 • wspólną pracę dla nauczycieli i rodziców w modelu budowania strategii pomocy dziecku z zaburzeniami zachowania
 • różne formy wsparcia grupowego dla dzieci/uczniów, rodziców i nauczycieli

 

Pomocy udzielamy:

 • dzieciom do 3 roku życia
 • dzieciom przedszkolnym
 • dzieciom i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 • rodzicom
 • nauczycielom